Sektörde Neler Yapılmalı?

Kategori : Diğer

Maddeler halinde Sunulmuş olup, Bu görüşler geliştirilebilir niteliktedir.

 1. Sabit Telefon Hizmetleri kapsamında mobil şebekeler üzerinden çağrı başlatılmasına izin verilmeli,
 2. Yurt dışından, sabit coğrafi numaraların ve roamingde olmayan GSM numaralarının CLI olarak girişi engellenmeli, (Acil Kurul Kararı alınmalı, bu güne kadar nasıl müsaade edildiğine hayretler içinde kalıyoruz.)
 3. Oligopol firmalar olan; Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’ un tüm grup firmaları Sabit Telefon Hizmetleri, Mobil Telefon Hizmetleri ve İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmetlerinde Etkin Piyasa Gücü (EPG) olarak ilan edilmeli,
 4. 4 haneli GSM katma değerli hizmet numaraları olarak ulusal numaralama planına alınmalı ve  Kurum tarafından tahsis edilmeli,
 5. Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği kapsamına, “erişim yapılmak istenen diğer işletmeciye olan taleplerin” yanında, “diğer işletmecinin kendisinde erişim sağlamasının da talep edilebilmesi” dahil edilmeli,
 6. Oligopol grup firmalarının Kurumun belirlediği ve işletmeciler arasında geçerli olan toptan tarifelerin altına düşen oligopol şebeke içi son kullanıcı tarifeleri kaldırılmalı,
 7. Oligopol grup firmalarına yurt dışından gelen trafik birim fiyatlarının Kurumun belirlediği ve işletmeciler arasında geçerli olan toptan tarifelerin altında olmaması gerektiği yönünde karar alınmalı,
 8. GSM’ de toptan tarife, çağrı başlatma ile çağrı sonlandırmanın toplamı olarak belirlenmeli ve tüketici tarifelerinin bu şekilde hesaplanan toptan tarifenin altına düşmemesi için özellikle abonelik paketlerinden toplanan ücretin  paket içerisindeki farklı haberleşme hizmetlerine dağıtılması ve bu dağıtımda nasıl bir yol izleneceği hususlarında Kurul Kararı alınmalı ve buna göre aylık kümülatif perakende – toptan tarife değerlerinin gün sonunda (00 – 05 arası) belirleyen yazılım zorunluluğunun işletmecilere getirilmesi, yada en doğrusu Abone Paketi yaklaşımı bırakılarak tek bir abonenin bile toptan ücretin (Kurumun belirlediği tarifenin) altına düşmeyecek şekilde paketlerin belirlenmesi yaklaşımına geçilmesi,
 9. GSM’ de Referans Erişim Teklifi (RET); SES, SMS, internet, MMS ve görüntülü çağrıyı kapsayacak şekilde yayınlanmalı,
 10. Rekabete yönelik yapılan Kurum düzenlemeleri sesin haricinde SMS, MMS, internet ve görüntülü çağrı açısından da kabul edilmeli,
  Yani “pazar analizi yapılmadı”, “bu konuda düzenleme düşünülmemektedir”, “tüketici menfaati açısından uygundur” şeklindeki yaklaşımlar bırakılmalı,
 11. 5809 sayılı Kanun’ un amacı olan “Tüketicinin korunması ve etkin serbest rekabetin sağlanması” sonucunu vermeyen kararların, uygulamaların kaldırılması konusunda hassas olunması için politika belirleyici olan Bakanlık Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’ nu yazı ile uyarmalı,
 12. İşletmeci yetkilendirmesi olmayan Whatsapp, Tango, Skype gibi programların internet çıkışları kapatılmalı,
 13. İşletmeci yetkilendirmesi almadan yurt içi veya yurt dışından Türkiye’ de Elektronik Haberleşme hizmeti sunulmasının önlenmesi amacıyla; kaçak işletme yapanların internet bağlantılarının kapatılması için BTK etkin denetim sağlaması yönünde uyarılmalıdır.
 14. Türk Telekom’da kalan Kamu hisseleri acilen satılmalı.
 15. İşletmecilerin erişimlerinde meydana gelen arıza-bakım durumlarında tarafların birinin talebi halinde mutlaka teknik inceleme başlatılacağını ve önemle konunun takip edileceği uyarısı yapılmalı, Kurul Kararı alınmalı,
 16. Katmadeğerli haberleşme hizmetlerine tahsilat şartıyla tüm işletmecilerden erişim sağlanabilme mecburiyeti getirilmeli (888, 898,900, ve 4 haneli kısa mobil numaralar, )
 17. Türk Telekom işletmecilere trafik yönlendirmesi tanımlamalarında hassas davranması hususlarında uyarılmalı ve işletmecilerden gelen şikayetlerin önemle değerlendirileceği belirtilmeli.
 18. 4 haneli GSM numaralarına mobil veya sabit hizmet veren diğer işletmecilerin SMS gönderebilmeleri yönünde erişim mecburiyeti getirilmeli,
 19. Türk Telekom’da SMŞH alt yapılarını imtiyazlı mobil işletmecilerden izin almadan diğer SMŞH lara sunabilmeli,
 20. Türk Telekom’a mobil işletmecilerde olduğu gibi yedeklilik açısından iki noktadan irtibatın yeterli olması şartı getirilmeli
 21. Avea ve Vodafone’nin mobil hizmetlerde EPG ilan edilmesi
 22. İşletmecilerin Gatewayleri kullanarak abonelikler üzerinden SMS göndermemeleri konusunda uyarılması yapılmalıdır.
 23. 811’li iki kademeli aramaların Türk telekomun yanında özellikle mobil işletmeci abonelerinin ve diğer, STH ların arabağlantı ücretleri üzerinden kendi abonelerinden ücret alınmadan taşıma mecburiyeti getirilmeli,
 24. Aveanın cepte bayram kampanyasındaki ayrımcılığı, yurtdışından kaçak SMS de Hülle yapmasının ve Ulaşmayan SMSlerden ücret almasının önüne geçilmesi
 25. Coğrafi olan ve Coğrafi olmayan numara ayrışması mevzuat olarak kaldırılmalıdır.
 26. İptal olan ön ödemeli abonelerin kalan paralarını işletmeciler T.C. no yu kullanarak banka veya adreslerinden iade etme ve mektup yazma zorunluluğu getirilmeli,
 27. STH lara MNC kod tahsisi çalışması yapılmalıdır.

Mobile Sliding Menu