Hakkımızda

Elektronik Haberleşme sektöründe etkin rekabetin tesisini, tüketici haklarının gözetilmesini, ülke genelinde hizmetlerin yaygınlaştırılmasını, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını, haberleşme alt yapı, şebeke ve hizmet alanında Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) tabanlı teknolojik gelişimin ve yeni yatırımların teşvik edilmesine doğrudan katkıda bulunmak ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler arasında dayanışma ve işbirliğini oluşturmak suretiyle hizmet kalitesini ve verimliliği yükseltmeyi, sektörde yer alan şirketlerin dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda etkin rekabet edebilmelerini sağlamayı amaçlayan “Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği” kısa adı “TELEKOMDER” 19/03/2013 tarihi itibariyle kurulmuştur.

Derneğimiz Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mobile Sliding Menu