İzinsiz Ticari Elektronik İletiler Yasaklanması

Kategori : Mobil Telefon Hizmetleri

AYNI  TİCARİ MESAJI BİRDEN FAZLA KİŞİYE GÖNDEREN’E 50.000 TL CEZA VERİLİYOR

Bu kanunla; çağrı merkezi aramaları, SMS, e-posta, sesli mesaj yoluyla fiziki olarak karşı karşıya gelmeden tüketiciye yapılan ticari faaliyetler için tüketicinin önceden onay şartı getirilmiş, ticari elektronik iletide asgari olması gereken bilgiler belirlenmişve bir defada birden fazla kimseye gönderim yapılması halinde de 50.000 TL ceza verilmesi amaçlanmıştır.

TEKNİK TEDBİRLER YETERLİ İKEN TİCARİ  FAALİYET DARALTILIYOR

Yapılan düzenleme ile teknik tedbirler yerine Türkiye merkezli ticari hayatın ve iletişimin daraltılmasına zemin hazırlanmıştır.

Elektronik iletişimin temel özelliğinin evrensel olması, yani yurt içinden yapılan iletişim ile yurt dışından yapılan iletişimin teknik olarak farklı olmadığının göz ardı edilmesi nedeniyle ülkemizde elektronik haberleşme sektörü ve bu sektöre dayalı tüm uygulamalar SÖMÜRGE ülkesi uygulamalarına dönüşmüştür. Bu düzenlemede sömürgeciliğe hizmet edecektir.

Elektronik haberleşme sektörüne; yerliye kural, ceza, vergi, denetleme var yabancıya yoktur.

YÖNETMELİK ÇIKMADI. BTK ve TİCARET BAKANLIĞI’NIN YÖNETMELİK TASLAKLARI ÇELİŞİYOR

Kanun yürürlüğe girmiş ancak uygulamayı detaylandıracak yönetmeliklerin taslağı görüşe açılmış ancak çıkmamıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik taslakları birbiriyle çelişen maddeler içermektedir.

En önemli çelişki ise Elektronik Ticaret Kanunu’nun tüketiciden onay alınmasını düzenleyen ifadesine aykırı olarak, Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliğinde onay alma amaçlı gönderilecek iletilerinde onay alınması gereken “ticari elektronik ileti” kapsamında sayılmasıdır.

Yapılan düzenlemede; iletiyi gönderene, tüketiciden izin aldığını ispat yükümlülüğünü getirerek, karşılaşılan olaylarda uzun bürokratik ve hukuki süreçlerin ortaya çıkmasına neden olunmaktadır.

 

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) GÖREVİNİ YAPMAMAKTADIR

BTK’nın temel görevlerinden biri de elektronik haberleşme sektörünün gelişmesine yönelik düzenleme ve tedbirleri almak ve tüketiciyi korumaktır.

Bu çerçevede kuracağı “izinli veri tabanı” sistemiyle tüketicilerin elektronik ileti gönderecek tacirlerin ve elektronik haberleşme hizmeti veren işletmecilerin kullanabildiği interaktif şifre ve doğrulamalarla izin verip alabildikleri bir teknik altyapıyı kurmaları doğrusu olacaktır.

 

DERNEĞİMİZ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İLE FİRMALARA YARDIMCI OLMAKTADIR

Derneğimiz sosyal sorumluluk projesi olarak www.smsgelmesin.com, www.smsgelsin.com internet adreslerini örnek olarak hizmete açmış olup, tüketicilerin ve firmaların hizmetine ücretsiz sunmaktadır.

Elektronik haberleşme sektöründeki uygulamalara yurtiçi uygulamaları olarak bakılmaması gerektiğinin önemine tekrar vurgu yapar saygılar sunarız.

Mobile Sliding Menu