TELEKOMDER 3. Olağan Genel Kurulu

Kategori : Duyurular

TELEKOMDER (Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği)’in 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/10/2019 tarihinde saat 14:30’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantımız 31/10/2019 tarihinde saat 14:30’da Derneğimizin yerleşim yeri adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
1- Açılış konuşmaları
2- Başkan, Başkan Vekili ve yazman seçilerek başkanlık divanının kurulması
3- Yönetim Kurulunun İbrası
4- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
5- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi
6- Dilek ve temenniler

Mobile Sliding Menu