İŞLETMECİLERİN BTK’DAN TALEP VE SORULARI

Kategori : Görüş ve Raporlar, Manşet

1- Kurumumuzun ilgili birimleri ile işletmecilerin ilgilendikleri konularda bir araya gelerek, beraber tartışma ve çalışma toplantılarının düzenlenmesine olanak sağlanması. 2-Referans Teklif Revizyonları, 3-Port ve Transmisyon Tarife Modelinde Acil Alınması Gereken Önlemler , 4-Türk telekom Tarife Düzenlemeleri, 5-Hizmet Seviyesi Taahhüdü hesaplamalarında iyileştirme, 6-Veri Merkezleri & İnternet Değişim Noktaları, 7-Yeraltı Kullanımı,8.Fiber hizmetlerinin ucuzlatılması, 9.Haksız Rekabetin Önlenmesi, 10-Diğer

1- Kurumumuzun ilgili birimleri ile işletmecilerin ilgilendikleri konularda bir araya gelerek, beraber tartışma ve çalışma toplantılarının düzenlenmesine olanak sağlanması.
   Örnek konular:  
        a) ISS churn süreçlerinde iyileştirme önerilerinin değerlendirilmesi
        b) STH işletmecilerine mobil internet üzerinden hizmetlerinin sunulmasına imkan sağlanması
        c) Avcı bayi Sorunlarını önleme çalışmaları
        d) Elektronik ortamda abonelik süreçlerinin kolaylaştırılması
        e) Haksız rekabet uygulamalarının abone ve işletmeci açısından değerlendirilmesi
        f) Altyapı erişim sorunları ve çözüm yolları
        g) Sanal Mobil Şebeke Hizmetinin hayata geçmesinin önündeki engeller ve çözüm önerileri
        h) OTT düzenlemeleri

2- Referans Teklif Revizyonları
         a) ADSL>nDSL geçiş işlemlerinde, agent hatası ya da müşterilerin doğru bilgi vermemesi nedeniyle siparişler provizyon aşamasında hatalı başvuru tipi nedeniyle iptal olmaktadır. xDSL no sorgusu yapıldığında, THK hizmetinin olup olmadığının sorgulanabilmesi ya da adres sorgusunda lokasyonda hangi hizmetlerin olduğunun görüntülenmesi bu tip hataların önüne geçecektir.
        b) Müşteri mevcut operatöründe ADSL altyapılı tarife kullanırken, VDSL altyapılı tarifeye geçirilmek istendiğinde hata ile karşılaşılabilmektedir. Mevcut operatörde kullanılan altyapıya ait paketin gösterilmesi bu tip iptallerin önüne geçecektir.
        c) Mevcut operatörde hizmetin kimin adına olduğunun sorgulanabilmesi.

3- Port ve Transmisyon Tarife Modelinde Acil Alınması Gereken Önlemler
        a) Abone Başı Sınır Değeri Bareminin 1.200 Kbps’ye çıkarılması
        b) Abone Baremli Transmisyon Kampanyası”na port ücretlerinin de dahil edilmesi ve “Abone Baremli Port Ücretleri Kampanyası” tanımlanması talep edilmektedir.
        c) Türk Telekom’a Fiyat sıkıştırması testi yükümlülüğünün getirilmesi
        d) 4 Mbps ve 6 Mbps gibi hızlardaki paketlerin, Kurum tarafından perakende satışa kapatılması
e) Yeni Port Transmisyon Ücretleri ne zaman uygulamaya alınacak? Düşünülen bir tarih var mı? İşletmeciler açısından yeni ücretler toptan maliyetleri yükseltecek mi? Abone başına kullanım (abk) değerinin kaç kbps olarak belirlenmesi planlanmakta?

4.     Türk telekom Tarife Düzenlemeleri
a) 4X20 ve 4X40 özel kampanyalarının taahhüt yenileme teklifleri için Türk telekom’un çalışıp Kurumumuza onaya gönderdiği tekliflerin acilen onaylanmasının sağlanması
        b) Müşterilerden yoğun talepte bulunulan yüksek upload hızları konusunda; Kurumumuzun en azından 8 ve 16 mbps upload tekliflerinin toptanda açılmasını sağlaması

5. Hizmet Seviyesi Taahhüdü hesaplamalarında iyileştirme
         a) Yıllık kullanılabilirlik hesaplamalarına genel arızaların dahil edilmesi (Halihazırda sadece arıza kaydı açılan aboneler için iade hesaplanıyor)
        b) Yıllık kullanılabilirlik hesaplamalarına sadece transmiyon değil port ücretlerinin de dahil edilmesi
        c) Kurumsal müşteriler için HST’in farklı olarak uygulanmasının sağlanması

6.Veri Merkezleri & İnternet Değişim Noktaları
a-) Veri Merkezi İteşvik mevzuatı çıkarılacak mı? Teşvik mevzuatının genel çerçevesi nasıl olacak?
b-) İnternet Değişim Noktalarının kurulması ne zaman gerçekleşecek? Bu konuda sektörel bir sempozyum / toplantı .. yapılabilirmi?
c-) Veri Merkezi tip standartlarının oluşturulması ve buna göre piyasa yapıcılarına veri merkezlerine özel çok uyun fiyata internet tarife düzenlemelerine gidilebilirmi?
 
7.Yeraltı Kullanımı
a)Türk Telekom ortak kullanım için yeraltı büz tahsisi, yoksa kazı süreçlerinin hızlandırılması, Bakanlık onayının kaldırılması, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone yeraltı büz kapasitesi denetlenmesi için diğer işletmecilerd ve BTK uzmanlarınında olduğu 5 er kişilik Büyük şehirlerde heyetler kurulmalı.
b)Türk Telekom dark fiber kullanımının fiilen uygulamaya geçilmesi
c) Belediye gibi kurumlar kendileri yetkilendirilmesi olmaksızın Fiber Alt Yapı yapıp Büyük firmalara kiralıyorlar. Diğer ISS lere vermiyorlar. Dolayısıyla kazı izni de vermiyorlar. Bu konularda düzenleme yapılmalı.

8.Fiber hizmetlerinin ucuzlatılması
a)Türk Telekom’a havuz imkanı tanınmalı.
b)Türk Telekom’un ISS lere ve STH lara verdiği internet Çok hesaplı olmalı. Wireless ISS lere ilave %25 ucuz olmalı (Link ihtiyacını ve frekans kirliliğini azaltmak için)
c)Bina Yönetimleriyle yapılan fiber tesisatların 3 gözlü yapılma mecburiyeti getirilmeli ve diğer iki gözün başka işletmecilerle kullanılabileceğinin bina yönetimleriyle yapılan sözleşmelerde zorunlu hale getirilmesi
d) Turk telekom Asenkron İnternet uygulamasında firmalara göre faklı fiyat vermektedir. Örnek Turksat. Bu farklılığa sebep olan kurallar yeniden ele alınarak genişletilmelidir.

9.Haksız Rekabetin Önlenmesi
a)Rekabeti çok kötü etkileyen, 5809 sayılı EHK ya da aykırı olan ve fiiliyatta çok karşılaşılan farklı Hizmetlerin birbirine taahüt ilişkisi kurularak bağlanması yada Bandıl edilmesi önlenmeli. Bunun için; BTK tarafından; paketteki hizmet çeşitlerinin temel özelliklerindeki miktar/özellik vs. bazlı, birbiri arasında altına ücret düşmeyecek şekilde oranlar belirlenmeli. Ayrıca Paket Tarifelerinin
b)Türk telekom’un taahhüdü biten veya yeni tesis aboneliklerinde ISS lere çıkardıkları zorluklar 3 er aylık periyotlarda Kurumda değerlendirilmeli.
10- Diğer
a) BTK bünyesinde Ulusal IP veritabanı oluşturulmasının sağlanması ve işletmelerin envanterlerine ekledikleri IP bloklarının Türkiye IP ‘si olarak kayıt edilmesinin sağlanması, bu uygulama resmi kurumların siber güvenlik birimlerinin ve diğer işletmelerin güvenli/Coğrafi adres veritabanı oluturmasını ve aynı zamanda ISS ‘lerin IP lokasyonu ile ilgili sorunları çözmesini kolaylaştıracaktır.
b) STH lisansı olmayan veya iptal edilen işletmeler eskisi gibi faaliyetlerini sürdürmekte ve BTK’ya herhangi bir ödeme yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığı için STH lisansı olan işletmecilerden daha aşağı bir fiyat sunmaktadır. Bu konu ile ilgili BTK’nın bir yaptırım uygulaması konusu
c) sektördeki sahteciliğin ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi için ara bağlantı konularını yeniden gözden geçirilmesi
d) IPv6 geçişi ile ilgili BTK nın işletmecileri zorlayıcı geçiş planı tarihleri oluşturması ve bu konuyla ilgili uluslararası uygulamalarda olduğu gibi çalışma komitelerinin oluşturulması
e) 0800 lu numaralara SMS çağrılarının ücretsiz sonlandırılması
f) katma değerli hizmetler ile ilgili; konaklayan ve abonesinin çağrısını Taşıyan işletmeciler arasında referans KDH sözleşme taslağının BTK tarafından oluşturulması

Mobile Sliding Menu