2020 Yılında Talep Ettiğimiz İşler

Kategori : Görüş ve Raporlar, Manşet

Bilgi Tekenolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2020 Yılı İş Planında Yer Alması Talep Edilen Konu Başlıklarına İlişkin Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’mizin (TELEKOMDER) Bildirdiği Görüşler. ………….

Öneri Sahibi (Kişi/Kurum): Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELEKOMDER)

Konu Başlığı

Konu Başlığına İlişkin Açıklamalar

Konu Başlığının İş Planında Yer Almasına İlişkin Gerekçe

Elektronik haberleşme aboneliğinin e-devlet üzerinden yapılması


Tüketicilerin abonelik işlemlerinde işletmecinin, şubesinin veya bayilerinin ayağına gitme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasıdır. Hukuki olarak geçerli olması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması amacıyla girişimde bulunulması.

E-devlet üzerinden giriş, SMS ile doğrulama, konum bilgisi, resim çekilmesi, akıllı telefon üzerinden attığı imza ile ilgili biyolojik veri tutulması, istenirse akıllı telefon üzerinden parmak izi ve benzeri biyolojik verilerin alınması (Tabii ki diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde) yapılırken numara taşıma sistemi (NTS) üzerinden de ilgili işletmeciler ile gerektiği kadar abone bilgisinin akışı sağlanabilecektir.

Öncelikle yapılan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun amacında belirtilen teknolojik gelişmeye paralel olarak yapılması zorunlu olan dijital dönüşüm için en temel konulardan biridir.

Hayata geçirilmesi ile ilgili teknolojik altyapı ve yazılımsal çözümler hazırdır.

Tüketicinin yararına bir uygulamadır

Etkin sektörel rekabeti geliştirecek bir uygulamadır.


CLI kayıt sisteminin kurulması.


Numara taşıma sistemi üzerinde kolayca kurulabilecek bir yapıdır. TC numarası veya vergi numarası ile ilişkilendirilen CLI’ların SMS göndermeden önce belirlenmesidir.

Yanıltıcı CLI ile SMS gönderilmesinin engellenmesi amacını taşımaktadır


SMS gelmesin veya gelsin sisteminin kurulması


Altyapı bir kısım Telekom işletmecileri tarafından geliştirilmiş olup, işletmeye verilecek haldedir.

GSM numara sahipleri SMS doğrulaması ile belirledikleri başlıklarda kendilerine SMS gelmesini engelleyebilirler ya da engellediklerini kaldırabilirler.

Uygulama BTK tarafından tüm işletmecilere zorunlu hale getirilmelidir.

İşletmeciler numara taşıma sistemine benzer olarak engellenecek veya kaldırılan başlıkları kendi mekanizmalarına entegre edebilirler.

E-devlet’ e konulabilir.

TELEKOMDER kurulmuş olan altyapıyı tamamen BTK’ ya veya BTK’nın uygun gördüğü bir yere devretmeye hazırdır.

Tüketicinin SMS ile rahatsız edilmesini önleyecek bir sistem olup, tüketicinin ilgili kamu kurumlarına şikayet etmeden önce kendi kendine alabileceği bir tedbir olduğu için tüketici şikayetlerini azaltarak hem kamu kurumlarının hem de işletmecilerin meşguliyeti çok büyük oranda azaltacaktır.

5.9 /6.4 Ghz aralığının İSS’ lere tahsis edilmesi.

Havaalanı HGS noktaları gibi yerler hariç belirtilen frekans aralığının ISS’ lere tahsis edilmesidir. R/L frekans tahsislerinde olduğu gibi işletmecilerden gelen taleplere göre istenen noktalar arasında frekans tahsisleri yapılabilir.

Bunun için işletmecilerinden yıllık kira alınabilir.


Fiber optik altyapı kolay ulaşmadığı kesimlere genişbant internet altyapısının daha sağlıklı ulaşması sağlanacaktır.

Wireless internet hizmetlerinin serbest frekans bölgesindeki frekans kirliliğinden korunması sağlanacaktır.

Bu frekansların tercih edilmesinin temel sebebi uygun fiyata cihazlarının bulunması olup ülkemizin döviz kaybını asgariye indirecek olmasıdır.

Dark fiber kiralama uygulamasının düzenlenmesi


Altyapısı olan işletmecilerin altyapılarını fiber optik kablo kıl sayıları dahil BTK’nın yöneteceği şekilde GIS sistemlerine işlemeleri gerekmektedir.

2020 yılı içerisinde 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olmak üzere fiber optik kablo altyapısı olan işletmecilerin altyapılarının kurulacak GIS sistemine belirli yüzdelerle işleme mecburiyeti getirilmelidir.

Tahsis taleplerinin onay kontrolü BTK tarafından elektronik sistem üzerinden yapılabilmelidir.

Mevcut durumda imtiyazlı işletmecilerin kullandırmama eğilimleri çok yüksek olup BTK’nın müdahil olabilme oranı düşüktür.

Yatırımı yapılan ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak tüketiciye hızlıca ulaşmasına sebep olacaktır

Etkin sektörel rekabeti geliştirecektir.


Yeraltı Büz kiralama hizmetinin yeniden düzenlenmesi.


Mevcut süreçlerin işletmeciler ile yapılacak seri toplantılarla değerlendirilerek kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı yeni bir tahsis ve onay yapısının kurulması gerekmektedir.

Yeraltı ve asfalt kazma olaylarını asgariye düşürecektir .

Milli kaynaklar verimli kullanılmış olacaktır.

Abonenin kaliteli internet alma süreci hızlanacaktır

Bina, apartman, site fiber optik ya da ethernet kablolama mevzuatının düzenlenmesi.


Bina, apartman ya da sitelerde genişbant internet hizmetlerinde kullanılacak fiber optik kablo ya da ethernet kablo altyapılarının en az 4 işletmecinin hizmeti verebileceği şekilde yapılması yönünde mevzuat geliştirilmelidir.

Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte mevzuat hazırlığı yapılmalıdır.


Bu konu orta ve uzun vadede sektörel rekabetin oluşması açısından şimdiden tedbir alınması gereken çok önemli bir konudur.

Mevcut durumda imtiyazlı büyük işletmeciler apartman, site ya da binaları geri dönüşü neredeyse imkansız olacak şekilde genelleştirerek yaptıkları sözleşmelerle daha sonra tüketiciyi kendilerine mahkum edecek şekilde ilerlemektedir.

IPv6 çalışma grupları ve eylem takviminin oluşturulması ve IPv6’ya geçişin yapılması


IPv4 ve IPv6 sistemlerinin geçiş dönemi içerisinde birlikte çalışması gerekmektedir.

Bunun içinde kurulu Network’ün aboneye kadar elden geçirilmesi IPv6’ya uyumlu olmayan sistemlerin ya da modemlerin değiştirilmesi gerekmektedir.

İçerik sağlayıcılarına IPv’ ya uyumluluk zorunluluğu getirilmelidir.

Geçiş sürecinin takibi de değerlendirilmesi periyodik olarak yapılmalıdır Bu amaçla kurum ve işletmeciler arasında çalışma komiteleri oluşturmalıdır.

Geçiş sürecinin sağlıklı yürütülmesi için Türkiye’nin çok sayıda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip Network mühendis ve teknisyenlerine ihtiyacı vardır. Bu nedenle özellikle elektronik ve bilgisayar mühendislik öğrencilerinin bu konuda yetiştirilmesi için evrensel hizmet kaynakları kullanılarak öğrencilerin bulunduğu illerde Network seviye kursları düzenlenmelidir.

İnternet Servis Sağlayıcılarının IPv4 bulmasında sıkıntılar yaşaması, bulunan IPlerinde blacklistde ve maliyetlerin yüksek olması ve karaborsa olarak satılması.

Mevcut kullanılan IPv4 sisteminde IP adresi kalmamıştır.

Yaygın genişbant internet ağına sahip olan işletmeciler rekabette geri düşeriz ve operasyon maliyetleri kaygısında oldukları için Kurumun zorlaması olmadan bu konuda faaliyette bulunmamaktadırlar. O nedenle Kurumun zorlayıcı takvim belirlemesi ve herkes için geçerli olması şarttır.

IPv6 ile dahili IP harici IP dönüşümü ortadan kalkacak olup tüm nesnelere IP adresi verilebilecek hale geleceği için nesnelerin interneti olan katma değerli hizmetler için olmazsa olmaz bir dönüşümdür.

Dünyada bu dönüşümle ilgili ülkemiz maalesef çok geride kalmıştır. Bu da teknolojik olarak geri kalmamız anlamına gelmektedir.

Bunun dışında IPv6 ile birlikte internet güvenliği olan Siber Güvenlik artacaktır.

Ayrıca IP’nin işletmeciler arası taşınabilir hale gelmesi söz konusu olacağı için internet uygulamaları etkin serbest rekabete açılacaktır.

Ripe, Arin, Lacnic isimli şirketlerin IPv4 temininde satın alımlara kısıtlamalar getirilmesi. /22 satın alımlarını satışını durdurarak /24 olarak güncellendi. Bundan dolayı IPv4 konusunda gelecek yıllarda daha büyük sıkıntılar beklemektedir. Dolayısıyla hızlı bir IPv6 ya geçiş sürecini başlatmamız gerekiyor.

İmtiyazlı işletmeciler ile diğer işletmecilerin periyodik değerlendirme toplantılarının yapılması

3 imtiyazlı firma ve bunların grup firmaları ile birlikte Kurum yetkililerinin de katılmasıyla 3 aylık periyotlarda sorunların konuşulduğu, değerlendirildiği, ayrı ayrı toplantılar yapılmalıdır.

Sektörde birçok problem meydana gelmekte olup, bu problemler yazışmalar yoluyla Kuruma gönderilmekte, aylarca hatta yıllarca sürebilmektedir. Yapılacak bu toplantılarla bu süreçler hızlanacak ve işletmeciler arası haksız rekabetin önlenmesi artacaktır.

Mobil 4 haneli kısa numaraların 5 haneli olarak Kurum tahsisine alınması

Bu numara grubunun BTK tarafından tahsis edilmesiyle; bu numara grubu mobil operatörlerin tekelinden çıkarak tüm işletmecilerin hizmet vermesine açılacak ve böylece haksız rekabetin ortadan kalkması sağlanmış olacaktır. Haberleşme bütünlüğünün sağlanması açısından Kurum tarafından tahsisinin yapılması gerekmektedir.Kurum tahsisi sayesinde ilgili işletmecilere numara tahsisi yapılarak Kurum’a gelir sağlanması

4 haneli en fazla 10.000 adet numara bitmiştir. 4 haneli numara almak için üç mobil operatörden aynı numarayı ayrı ayrı almak gerekiyor. AB uygulmalarının çoğu 5 hanelidir.4 haneli uygulama haksız rekabete sebep olmaktadır. 4,5,6 haneli numaralar Kurum tahsisi ile yaygınlaştırılıp, Alfanümerik SMS gönderiminin sonlandırılmasında kullanılabilir. Bu sayede SMS gönderimi yapan tüm firma yada kurumlara kısa numara tahsis edilir. Tahsis edilen numaralar NTS sistemi ile işletmeciler arası taşınabilir. Spam SMS gönderimleri ve SMS almak istemeyen aboneler ücretsiz bir şekilde ilgili firmanın listesindençıkı yapabilir.

5 haneliye geçilince numara sayısı 100.000’e çıkacaktır. On bin adedi mobil işletmecilerin kendi iç hizmetlerine verilebilir.

6 Haneli numara tahsisinde 1 milyon numara sözkonusu olacaktır.

Sabit numaralamadaki santral dahili hatlarına harici hat zorunluluğu getirilmesi

İletişim güvenliğinin izlenmesi açısından önem arz etmektedir. Böylece dahili hatlardan yapılan görüşmelerin kimler tarafından yapıldığının tespiti yapılabilecektir.

Bulut IP santrallerinin yaygınlaşması nedeniyle yatırım gereksinimi oluşmayacaktır.

5809 sayılı Kanun’un amaçlarında belirtilen teknolojik gelişmeye katkı sağlayacaktır.

İletişim güvenlik izlemesi ve iletişim güvenliğini artıracaktır.

Sektörel pazarın gelişmesini artıracaktır.

Katma değerli numaralarla ilgili referans sözleşme taslağı hazırlanması

Katma değerli numaraların kullanılabilir şekilde işlerlik kazanması için ve katma değerli hizmetlerin yaygınlaşması için katma değerli hizmetten abonesi hizmet alan işletmeci, abonesinden ücret tahsilatını yapınca hesaplaşılmalı, çağrı taşıma ücreti ve %5’i geçmeyecek tahsilat ücretinden başka ücret alınmaması gerekir.

Mobil işletmeciler tarafından hazırlanarak gönderilen sözleşme taslaklarının kabul edilmesi mümkün olmayan şartlar içermesi.

İmtiyazlı işletmecilerin referans arabağlantı sözleşme taslağının ve ek protokollerinin STH ve ISS işletmecilerine aynı konularda aynı olacak şekilde standart hale getirilmesi

İmtiyazlı işletmecilerle diğer işletmecilerin imzalayacakları sözleşme ve ek protokollerin standart hale getirilmesiyle sözleşme veya ek protokol imzalama süreleri azalacak ve 5809 sayılı Kanun’da belirtilen ayrım gözetmeme yükümlülüğüne uygun davranılmış olacaktır.

Bu şekilde sözleşme veya ek protokol imzalanması süresi 1 yıldan 1 haftaya düşecektir.

Kurumsal SOME eğitimi verilmesi

BTK koordinasyonunda işletmecileri Kurumsal SOME Kurulumu, Yönetimi vb. konularda eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

BTK’nın kritik altyapı sektörleri arasında yer alan elektronik haberleşme sektöründe ilgili düzenleyici ve denetleyici kurum olarak Sektörel SOME olması, USOM’un BTK bünyesinde olması nedeniyle işletmecilere yol gösterilmesi

Türk Telekom’un sabit ses hizmetlerinin tamamının kısa sürede Voip’e dönüştürülmesi

Elektronik haberleşme; eski teknoloji devre anahtarlamalı ya da kanal bazlı haberleşme, yeni teknoloji ise IP paket anahtarlamalı haberleşme şeklindedir.

Sabit telefon hizmeti yetkilendirilmesi kapsamında yeni yetkilendirilen işletmecilerin tamamına yakını IP üzerinden ses hizmeti vermekte olup, pratik olarak bakır kablo üzerinden ses hizmeti verilmesi bırakılma noktasına gelinmiştir. 2020 yılı içinde %95 Voip alt yapısına geçerek, analog ses hizmetini sadece uç taşralarda vermesi dışında kapatılmalıdır.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu amacındaki teknolojik gelişmenin desteklenmesi açısından da bu yönde karar alınması gerekmektedir.

Mobile Sliding Menu