Piyasaya Fiili Girişin Önü Kapalı

Kategori : Altyapı İşletmeciliği

AB’ ye uyum çerçevesinde özellikle 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile birlikte oluşan mevzuat ve bu mevzuata göre düzenleme – denetleme ile görevlendirilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kurulmuş, sektöre oligopol dışı firmaların girişi mümkün kılınmıştır. Ancak, uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen tekel yapının kırılmaması rekabete etki oluşturacak firmaların gelişmemesi yeni telekom firmalarının rekabet edebilir şekilde piyasaya fiili girişiyle ilgili düzenleme – denetleme yeterli olmadığının ispatıdır. En son Koçnet’in Vodafone’ a satışıyla Koç Grubu, Global’ in Turkcell’ e satışıyla Ülker Grubu gibi büyük sermaye grupları piyasayı terk etmiştir.  Türk Telekom grubundaki kamu hisseleri nedeniyle sektörü düzenleyenlerin Türk Telekom yönetiminde olması, fiili rekabeti engelleyen nedenlere bir başka örnektir. Türk Telekom’un kamu hisseleri özelleştirilmelidir. Türk Telekom Yönetim Kurulunda bulunan Başbakan Müsteşarı, Ulaştırma Bakanı eski ve yeni Müsteşarları ile Turkcell Yönetim Kuruluna atanan Eski Bakanlar Bu firmaların yönetimlerden çekilmelidir.

Benzer yazılar

2019 ISS EĞİTİM TOPLANTISI 1-3 MAYIS’ta

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından 1-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında WOME Deluxe Hotel Alanya’da; aşağıda detayları verilen Eğitim Programına

Read More...

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ 2018 Yılı Olağan Genel Kurul’u 19 Mart 2019 saat 14:00’da BTK’da Yapılacak

TOPLANTIYA KATILACAKLAR; Asaleten Katılacak olsalar bile toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce (16 Mart Saat 14:00 kadar

Read More...

Ortak Abone Kayıt Deseni’ne Geçiş Nasıl olmalı?

Öncelikle genel bir değerlendirme yapılması, daha sonra uygulamaya yönelik çözüm önerilerinden bahsedilmesi uygun olacaktır. Sektörümüzde, Abone kayıt deseninin tüm

Read More...

Mobile Sliding Menu