ISS ve STH’lar BTK’da Toplanıyor

Kategori : İnternet Servis Sağlayıcılığı, Sabit Telefon Hizmetleri

Sizlere Güzel Haberlerimiz Var

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) üyesi olarak yaptığım girişimlerle 7-9 Mayıs 2017’de Alanya Wome Hotel’de yapılan 1.Ulusal Erişim Sağlayıcılar Sempozyumu’nun BTK Kurul Üyelerinin tamamının katılımıyla son derece başarılı geçtiği malumunuzdur.

Sempozyumda; Sayın BTK Başkanımız Ömer Fatih Sayan’ın onayı ile, BTK binasında ISS’ler ile BTK arasında koordinasyon hizmetlerinde kullanılacak ofis yeri verileceği belirtilmişti.

23 Mayıs 2017’de yapılan ESB Yönetim Kurulu Toplantısında BTK binasındaki ofis destek hizmetlerinde istihdam edilmek üzere bir personel alınması uygun görülmüştür. Hayırlı olsun.

BTK binasında açılacak, ESB’nin BTK binasında ISS ve Erişim Sağlayıcılar Birliği’nin BTK ile ilişkilerini koordine edecek bu ofis üzerinden; ISS’lerin BTK’ya ayrı ayrı aynı konularda soru sormasına gerek kalmayacak, üyelerimize BTK’ya gönderilecek çeşitli bilgi ve formlar hakkında uyarıcı bilgilendirmeler yapılacak, BTK’nın ISS ile ilgili yapacağı düzenleme, denetleme, … vb. konularda sizlerin görüşleri toplanarak ilgili makamlara kendi aramızda tartışılıp olgunlaşması sağlandıktan sonra iletilecektir.

11 Temmuz 2017’de ISS ve STH’lar BTK’da Toplanıyoruz

Sempozyum’un ardından toplantıya katılan ISS’lerin GSM numarası tarafımda olan bir kısım ISS’e whatsapp üerinden tarafımca gönderilen; ( https://goo.gl/Ry1xcY ) yazıda da belirttiğim üzere; erişim sağlayıcılarının ve Sabit Telefon Hizmeti (STH) sunan işletmecilerin gerek mevzuat, gerekse teknik uygulamalara yönelik toplantılarının yapılması talebi; Sayın BTK başkanı tarafından olumlu bulunmuş, Ankara’da yeni yapılan BTK binasında her zaman gerçekleştirilebileceği şeklinde kabul görmüş ve ilk toplantının Ramazan Bayramı’nın hemen akabinde düzenlenebileceği öngörülmüştü. Bu konuda BTK tarafından tüm işletmecilere gönderilen 17.Mayıs.2017 tarih ve E.31379 sayılı yazı ile işletmecilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin 11 Temmuz 2017 tarihinde Saat: 14.30‘da ISS ve STH’lar için BTK’da toplantı planlandığı bildirilmiştir.

Yapılacak toplantıda; teknik ve işletmesel konular, işletmecilerin hak ve yükümlülükleri çerçevesinde değerlendirmelerin yapılacağı düşünülmektedir.

STH ve ISS’lere Yönelik Sektörel Rapor Hazırlıyoruz

Yine Sempozyumda; BTK Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan talimatıyla tarafımca; Erişim Sağlayıcıların mevcut fiili faaliyet şekilleri, sektöre katkıları, uygulamada karşılaştıkları zorluklar, talepleri, … konularında rapor hazırlanmaktadır. 11 temmuzda yapılacak toplantının verimli geçmesi ve sizlerin de görüşlerinin sağlıklı bir şekilde BTK’ya aktarılabilmesi açısından; ISS ve STH’ların mevcut fiili faaliyet şekilleri, sektöre katkıları, uygulamada karşılaştıkları zorluklar, talepleri, … konularında sizlerden değerlendirmelerinizi acilen beklediğimi belirtmek isterim.

Amacımız!

Yaptığımız bu çalışmalarda temel amacımızın; işletmeci olan bizlerin geçmişte karşılaşılan mağduriyetlere benzer mağduriyetler yaşamayacak şekilde; teknik ve mevzuat olarak sürdürülebilir, hakkaniyet esaslı, tüketici mağduriyetinin asgariya indiği, etkin serbest rekabetin geliştiği bir işletmeciliğe sektörün genel olarak kavuşması olduğunu belirtmek isterim.

TELEKOMDER (Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği) Üyeliği

Bilindiği üzere ISS’lerin büyük bir oranı aynı zamanda STH işletmeciliği de yapmaktadır. Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin misyonunun belirli olması, STH’ların kanunla kurulmuş ESB benzeri bir organizasyonunun olmaması nedeniyle; ISS ve STH işletmelerinin sorunları, soruları, BTK ilişkileri, teknik problemleri konularında destek olunmak üzere piyasa payı az olan işletmecilerin birlikteliğinin, ayrıca oluşturulması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu konuda da en az 100’ün üzerinde ISS ve STH işletmecisinin bir araya geleceği dernek kurulmuştur. Derneğin adı; Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELEKOMDER) olup, web adresi www.telekomder.orgdir. Dernek tüzüğüne www.telekomder.org/dernek-tuzugu, dernek üyelik formuna www.telekomder.org/uyelik adreslerinden ulaşabilirsiniz. Dernek üyeliği konusunda 08503030199 telefonundan Nuray Hanım’dan destek alabilirsiniz. Bu konuya ilginizi bekliyorum. Saygılarımla.

Adem ÖCAL
NETGSM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Erişim Sağlayıcılar Birliği Üyesi
Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı

 

Benzer yazılar

7-9 Mayıs 2017’de yapılan 1.Ulusal Erişim Sağlayıcılar Sempozyumu başarı ile gerçekleşti.

Sempozyuma, BTK kurul başkan ve üyelerinin tamamının katılması, Erişim Sağlayıcılar Birliği Üyelerinin yüksek oranda katılımı, toplantının başarılı geçmesinde en

Read More...

Bankalar 0850’li Numaralara SMS ile Güvenlik Şifresi Göndersin

0850’li numaralar SMS alıp göndermektedir. Yurtdışında Sürekli yaşayan Türk vatandaşları internet üzerinden bankacılık işlemlerini yapmak istediklerinde güvenlik teyidi için

Read More...

İzinsiz Ticari Elektronik İletiler Yasaklanması

AYNI  TİCARİ MESAJI BİRDEN FAZLA KİŞİYE GÖNDEREN’E 50.000 TL CEZA VERİLİYOR Bu kanunla; çağrı merkezi aramaları, SMS, e-posta, sesli

Read More...

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Mobile Sliding Menu