ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ 2018 Yılı Olağan Genel Kurul’u 19 Mart 2019 saat 14:00’da BTK’da Yapılacak

Kategori : Manşet

TOPLANTIYA KATILACAKLAR; Asaleten Katılacak olsalar bile toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce (16 Mart Saat 14:00 kadar esb@hs01.kep.tr)Birlik Genel Sekreterliği’ne ibraz edilmesi gerekmekdir.

Toplantıya Şirketi temsile yetkili olanların imza sirkülerinin fotokopisini, Vekil olarak katıacaklar için ise; imza sirkülerinin yanında Şirket kaşesi vurularak Şirket Yetkilisince imzalanarak doldurulmuş vekaletnamenin birlikte kargo yoluyla yada esb@hs01.kep.tr adresine KEP ten 16 Mart 2019 saat 14:00 kadar göndermeleri gerekmektedir.

Gerekli açıklama Ve Vekaletname örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://www.telekomder.org/wp-content/uploads/2019/03/2018-Genel-Kurul-Davet-Gündem-ve-Vekâletname-Metni.pdf

Benzer yazılar

2019 ISS EĞİTİM TOPLANTISI 1-3 MAYIS’ta

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından 1-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında WOME Deluxe Hotel Alanya’da; aşağıda detayları verilen Eğitim Programına

Read More...

Ortak Abone Kayıt Deseni’ne Geçiş Nasıl olmalı?

Öncelikle genel bir değerlendirme yapılması, daha sonra uygulamaya yönelik çözüm önerilerinden bahsedilmesi uygun olacaktır. Sektörümüzde, Abone kayıt deseninin tüm

Read More...

Pttcell Marka mı? Operatör mü?

PTTcell örnekte arkasını ve önünü gösteren broşür den de görüleceği üzere; her türlü satış ve pazarlama faaliyetlerinde hizmeti sunan

Read More...

Mobile Sliding Menu